Pöttöm Park Óvoda – Zöld Óvoda

Többéves múltra visszatekintve kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel, a természet megismerésére, tiszteletére neveléssel, a környezetvédelmi magatartásformák és attitűd megalapozásával. Óvodánkban 1993-tól egészen 2012-ig természetvédelmi és környezetvédelmi munkaközösség működött. Azóta harmad ízben nyertük el a Zöld Óvoda címet, legutóbb 2014-ben.

Környezeti nevelésünkhöz elsősorban a helyi lehetőségeinket, adottságainkat vesszük figyelembe. A különféle tevékenységeket ezekre építjük, és komplex módon tervezzük.A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása a célunk.

Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a zöld óvoda szellemiségét és környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ennek érdekében:

  • Óvodánk udvarát virágosítjuk. Melyben nem csak a nevelőtestület, de a szülői munkaközösség is szerepet vállal, a nyári szünet ideje alatt velük együtt gondoskodunk növényeink vízellátásáról.
  • Az udvarunkon komposztáló található.
  • Gyermekeink ismereteket szereznek az újrahasznosításról. Szelektív papírgyűjtő konténerünk van, ami nem csak az óvoda papír hulladékait, de az intézményt látogató családok papír hulladékát is gyűjti.
  • Törekszünk civil szervezetekkel is kapcsolatot tartani. Figyeljük az általuk készített kiadványokat, amelyek segítik az elköteleződésünket a környezet iránt.
  • Rendszeres kapcsolatot tartunk a környezetünkben található intézményekkel (iskolákkal, tűzoltósággal, stb.)
  • Az egészséges táplálkozás jegyében az óvodánkban lehetőség szerint minden nap van lehetőség gyümölcsfogyasztásra.
  • Madarász-ovi program keretén belül, a gyerekek több ízben, kirándulásokon, vetítéseken, szerezhetnek tapasztalatot az őket körülvevő világról. A sokszínű tevékenységek kapcsán nem csak a gyermekek tudása mélyül el, de ismereteket szereznek a természetjárás és a közlekedés területén is.
  • Minden évben ellátogatunk a szentendrei Skanzenbe, ahol kézműves tevékenység során szerezhetnek tudást és tapasztalatot, ezzel az élménnyel is erősítve a gyermekekben a hagyományok ismeretét és tiszteletét.
  • Gyermekek, szülők, óvodai dolgozók is részt vesznek óvodánk kiskertjének és a közelben találhatóZuglói Közösségi Kertben levő kiskertünk gondozásában. Ezzel is segítjük a tapasztalatszerzést.

 A jeles zöld napok megünneplését a családok aktív közreműködésével tesszük. A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák kialakítása napjaink fő feladata. Ennek kapcsán, nevelőmunkánk során igyekszünk a gyermekek környezettudatos szemléletét formálni.

Úgy gondoljuk, a gyermekekkel meg kell ismertetnünk az óvoda természeti és társadalmi környezetét. Törekszünk arra, hogy óvodásaink élményekben gazdag tevékenységorientált nevelésben részesüljenek. A fenntarthatóságra nevelés során fejlesztjük az észlelési tudatosságukat,az élővilágot, és az élettelen környezetet is megismertetjük, megszerettetjük velük. Ahhoz, hogy mindenki részesülhessen az élményekben, az alapítványunk segíti az arra rászorulókat.

Végső célunk a környezettel harmóniában élő gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével.

 

Az óvoda közösségi kertjében termett borsó fejtése.

 

 

 


Kiegészítő információk